Gia Phát Pool
  • 098 414 8385
  • giaphatpool@gmail.com

Xử lý nước hồ bơi

Các Hóa Chất Xử Lý Nước Hồ Bơi
Các Hóa Chất Xử Lý Nước Hồ Bơi
31-10-2019 03:14:20

Tập hợp các loại hoá chất xử lý nước dùng riêng cho hồ bơi phục vụ công tác làm sạch, khử trùng nguồn nước tiếp xúc với làn da người, cũng như trường ...

098 414 8385